Stichting Aimable

Activiteiten van Stichting Aimable

Internationale multiculturele zorg

Met onze projecten in Nederland en Suriname helpen we  mensen in kwetsbare situaties. Onze internationale hulp is gericht op het inzamelen en verschepen van goederen en diensten. Hierbij kun je denken aan rolstoelen, rollators, pampers, kleding en voedselpakketten. Zaken die voor mensen van levensbelang zijn om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Wij leveren aan ziekenhuizen, verpleeghuizen en poliklinieken, kindertehuizen. Daarnaast leveren we microhulp aan gezinnen zodat zij rond kunnen komen. Ook hier geldt het creëren van zelfredzaamheid.

Kunst & cultuur

Kunst is voor mij de (on)bewuste creatie van iets dat positieve emoties oproept. Kunst is daarmee onderdeel van cultuur en andersom. Kunst en cultuur komen voort uit de mens en zijn daarom in welke vorm dan ook een representatie van de mens.
Met het schrijven van levenservaringen in de vorm van gedichten geef ik woorden aan wat mensen meemaken. Ik coach en ondersteun professionals en amateurs om hun weg te vinden door op zoek te gaan naar hun authentieke talent. Dit geven wij samen een podium. 

Een stroming die steeds weer terugkomt in mijn artistieke vormgeving is de Surinaamse School. Een kunstenaars en dichtersnetwerk in Suriname en Nederland.

Sport en recreatie

Kinderen zijn te vaak actief op hun telefoon en PlayStation, ouderwets buitenspelen is er vaak niet meer bij. Dat is jammer omdat sport & spel bijdraagt aan de sociale ontwikkeling van kinderen. Ze leren spelenderwijs met elkaar om te gaan en laten problemen even thuis. Met onze buurt en wijk pop-ups maken we het vooral in de vakanties gezellig voor kinderen die om welke reden dan ook niet op vakantie kunnen gaan. Jong geleerd is oud gegaan. Momenteel zijn we te vinden in de regio Nissewaard.

Armoedebestrijding & maatschappelijke zorg

Wij creëren een omgeving waar kinderen, jongeren en ouderen elkaar ontmoeten en zich met elkaar verbinden. Een leefbare samenleving waarin iedereen mee kan doen. Onze projecten zijn ook -en vaak tegelijkertijd- gericht op inclusiviteit, ontmoeting en begrip tussen mensen. Dat doen we op individueel en op wijkniveau. Wij streven naar zelfredzaamheid.
Scroll naar boven