Stichting Aimable

Keep walking

No wan sma no de leki Jezus, no wan sma no de leki hem

Walk in faith

Onze missie

Met onze beweging willen we het Evangelie van Jezus Christus evenaren en daarin dicht bij God en dicht bij mensen zijn. Een beweging van en voor Christenen en andere gelovigen die over kerkmuren heen eenheid vinden en elkaar toerusten voor hun werk in de wereld.

Jezus heeft met zijn leven laten zien hoe God is. Hij heeft ons liefde, vergeving en gemeenschap geleerd en ging hiermee tot het uiterste, de dood aan het kruis. Hij geeft ons de opdracht om zijn liefde door te geven en stelt ons hiertoe instaat. Onze beweging is pro actief in woord en daad. Ons motto luidt: hoe meer we elkaar helpen, hoe meer we er voor elkaar zijn.

Hybride levensovertuiging

Onze bediening is een beweging van en voor mensen die behoefte hebben aan een andere gemende vorm van kerken. Niet vasthoudend aan dogma’s, stromingen, rituelen en gebruiken maar  een beweging van nu gericht op maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast hanteren wij een inclusieve visie op geloven, het maakt niet uit wat je doet maar wie je bent.

Doelgroepen

Iedereen is welkom om zich aan te sluiten. We richten onze aandacht ook op mensen van niet westerse afkomst en jongeren.

 Het woord wordt spelenderwijs en laagdrempelig aan kinderen overgedragen. We proberen aan te sluiten bij georganiseerde speelmiddagen van bestaande kerken en zondagscholen.

 

Dialoog

Wij zijn een beweging waar zingeving en de eigen levensbeschouwelijke identiteit aanwezig mogen zijn. Dat doen we door met elkaar in dial-oog zijn. Dat betekent naast de ontmoetingen met elkaar communiceren, bellen en elkaar zien.

Dit doen we door maandelijks een dienst te organiseren met aansluitend een gelegenheid om iets te nuttigen.

Onze diensten

Wij verspreiden het woord op verschillende manieren,  momenten en plaatsen in Nederland. Tijdens de dienst wordt er in het Nederlands, Surinaams en Engels gezongen in alle  genres ook vrolijk en up tempo. Soms met een koor.

We hebben vooralsnog geen vast onderkomen en zijn actief in de regio Rijnmond.

Een beweging van nu, met maatschappelijke meerwaarde

Wij proberen met gebed en voorzieningen mensen te helpen bij hun dagelijkse uitdagingen. Soms is dat een boodschappentas, tweedehands kleding, een maaltijd of iets wat iemand anders kan missen.

Jeff zorgt voor een zegen met vocale begeleiding die bij het moment past.
Gado wani ala sani musu waka bun gi yu

Gado wani ala sani. Musu waka bun gi wi. Wasi fa a watra krasi. Gado kowru Hem gi wi. 

Ke yu poti suma yere. Kom na Jezus krosbei. Hem sa gi yu wan prisiri. Gado buku No kan lei.

Da fu soso, da fu soso. Yu de nanga frede so. Onfruwakti, onfruwakti. Gado sa kom yepi yu. 

Ori fasti san yu abi. Meki moro bribi kon. Meki moro lobi opo. No drai baka no fadon.

Lid worden van onze beweging?

Je kan vrijblijvend lid worden en je aanmelden om een dienst bij te wonen. Stuur ons een mail en ontvang de datum voor de eerstvolgende dienst.  Bij minimaal 30 aanmeldingen gaat de dienst door.

Scroll naar boven